Начало
Правителството прие Националния доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.