Начало
Ученици посетиха Автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух в Павлово