ExEA MoEW EEA

Комплексни разрешителни

Лични средства

 

Предоставяне на информация за публичния регистър с данни от издаването, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни. Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС