ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

  

Публично достъпна информация в Националния регистър:

Информацията е актуална към 30.08.2018 г.

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС