ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Книги, доклади, отчети и брошури в РИОСВ – Русе

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Книги, доклади, отчети, брошури и други нагледни материали, намиращи се в Екологичния информационен и образователен център на РИОСВ – Русе

Език на оригиналните данни:

  • Български, Английски

Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български, Английски

Предназначение на информацията:

  • Публичен
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

  • На хартиен носител

Период, за който е събрана съответната информация:

Крайна дата - 31.10.2021 г.

Лице за контакт

Длъжност Гл. експерт по „Връзки с обществеността”
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2021 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС