ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Заповеди за 2019 год.

Заповед № 16422.06.2022 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, издадена по реда на чл. 28б, ал. 3 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъци (публикувана на 24.06.2022 г.)

Заповед 16523.06.2022 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, издадена по реда на чл. 28б, ал. 3 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъци (публикувана на 24.06.2022 г.)

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС