ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

  

Публично достъпна информация в Националния регистър:

Информацията е актуална към 31.10.2023 г.

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС