ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017г. са подадени 8 (осем) заявления за издаване на комплексно разрешително. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

„Минералкомерс“   АД

2.

„АК Електрик“ АД, гр. Радомир

3.

„Топлофикация-Сливен“ ЕАД, гр.   Сливен

4.

„Брикел“ ЕАД

5.

„Язошефи“   ООД

6.

ТиБ Салдаре“ ООД

7.

ТЕЦ   Бобов дол ЕАД

8.

„ПИЛКО“ ЕООД, с. Киченца

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват в един национален ежедневник, в един местен вестник и на интернет-страницата на ИАОС. 

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на 8 (осем) оператора:

1.

„ЕМКО“ ЕООД, гр. Монтана

2.

„АГРО ГАРАНТИ“ ЕООД, гр. Стара Загора, площадка с. Опан, област Стара   Загора

3.

„ТИ АЙ МЕТЪЛС” ЕАД, гр. Варна, площадка гр. Девня

4.

„ЕТ   „БОКО – БОРЯНА КОСТАДИНОВА”, гр. Русе, площадка с. Обнова, община Левски

5.

„Палфингер   Продукционстехник България“ ЕООД, филиал Тенево

6.

„КО И   БО ИМПОРТ – ЕКСПОРТ“ ЕООД, гр. Мартен, община гр. Русе, площадка с. Борисово,   Община Сливо поле

7.

„АВИС“   ЕООД, гр. Завет, площадка с. Брестовене

8.

Грийнбърн“   ЕООД, гр. София

 

Към 31.03.2017г. има издадени общо 547 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС