ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

График за обучения за работа с национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Публикувано на 06-02-2017 г.

Изготвен е график за обучение за работа с НИСО за 2017 г., който за месеците февруари, март и април е както следва: 

- 15 февруари, 15 март и 12 април  2017 г. за експерти от РИОСВ и МОСВ; 
-  22 февруари, 22 март и 19 април  2017 г. за задължените лица, които ще ползват НИСО. 

 

При проявен интерес, заявен на имейл: vroshleva@eea.government.bg, обученията ще се провеждат в сградата на ИАОС от 14.00 – 16.00 ч. 

Обученията за работа с НИСО ще продължат до края на 2017 г.  

Пълната функционалност на НИСО е въведена в експлоатация, но ще е задължителна да се ползва от 01 януари 2018 г.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС