ExEA MoEW EEA

Проект КОРИНЕ Земно покритие 2000

Лични средства

Проектът Корин Земно покритие е неразделна част от общоевропейския проект Image and CORINE Land Cover 2000 (I&CLC 2000) и цели изготвяне на актуална дигитална карта на земното покритие по унифицирана методика, както и установяване на настъпилите изменения за периода 1990-2000 г.

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на ЕАОС и МОСВ.

Координатор по проекта е ИАОС, а технически изпълнител е фирма Датекс ООД.

Ръководител на техническия екип е А.Стоименов- ИКИ при БАН.

Лице за контакт: Борислава Борисова

 

Лице за контакт: Дойчин Деличев

 

Технически елементи на БД

В съответствие със Споразмение за използване и разпространение на продуктите ИАОС предоставя:

  1. Ревизирана Национална БД- CLC 1990
  2. Национална БД - CLC 2000
  3. Национална БД - CLC 1990-2000 изменения
  4. Национална БД - CLC 2000 - крайбрежни зони

 

Продуктите са налични в Проекционна система Национална 1970 и WGS 84.

Продуктите (БД) се предоставят без заплащане за нетърговски цели след попълване на декларация за ползване и форма с искане за предоставяне.

Попълнeните документи изпращайте на адрес borissova@eea.government.bg и на kadastre@eea.government.bg. CD със заявената база данни ще Ви бъде изпратен в двуседмичен срок.

Моля, имайте предвид, че все още не приемаме форми попълнени в електронен формат. Необходими са ни подписани документи на хартиен носител. Благодарим за разбирането.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС