ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

20. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

21. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

22. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

23. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

24. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

25. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

26. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

27. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

28. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

29. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

30. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

31. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

32. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

33. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

34. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

35. БЕГЛИКА Категория: Резерват;

36. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

37. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

38. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

39. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

40. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

42. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

43. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

44. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

45. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

46. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

47. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

48. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

49. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

50. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

51. БИЧ Категория: Защитена местност;

52. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

53. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

54. БЛАТНО КОКИЧЕ В М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

55. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

56. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

59. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

60. БОАТИН Категория: Резерват;

61. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

62. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

63. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

64. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

65. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

66. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

67. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

68. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

69. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

70. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

71. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

72. БОРИНО Категория: Защитена местност;

73. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

74. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

75. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

76. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

77. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

78. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

79. БОСНА Категория: Защитена местност;

80. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

81. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

82. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

83. БРЕСТНИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

84. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

85. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

86. БУКАКА Категория: Резерват;

87. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

88. БУКОВА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

89. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

90. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

91. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

92. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

93. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

94. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

95. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

96. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

97. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

98. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

99. ВАЯ Категория: Защитена местност;

100. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

101. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

102. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. РУДИНАТА Категория: Природна забележителност;

103. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. СВЕТА ГОРА - МАНАСТИР СВ. ЛУКА Категория: Защитена местност;

104. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

105. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

106. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

107. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. БАБИН ПЛАСТ Категория: Природна забележителност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

109. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

110. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

111. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

112. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

113. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

114. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

115. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

116. ВИДА Категория: Защитена местност;

117. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

118. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

119. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

120. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

121. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

122. ВИТОША Категория: Природен парк;

123. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

124. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

125. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

126. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

127. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

128. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

129. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

130. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД В М. СВЕТА ЯНА Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД ПЕТРОВ ЦЕРАК Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАД СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАДА В МЕСТНОСТТА КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАДА НА Р. ДУШАН ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

147. ВОДОПАДА НА РЕКА САНДАНСКА БИСТРИЦА Категория: Природна забележителност;

148. ВОДОПАДА НА РЕКА ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

149. ВОДОПАДА НА РЕКА ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

150. ВОДОПАДИТЕ В М. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

151. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

152. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

153. ВОЛА Категория: Защитена местност;

154. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

155. ВРАНА Категория: Защитена местност;

156. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

157. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

158. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

159. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

160. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

161. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

162. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

163. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

164. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

165. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

166. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

167. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

168. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

169. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

170. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

171. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

172. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

173. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

174. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

175. ГЕНЧОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

176. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

177. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

178. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

179. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

180. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

181. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

182. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

183. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

184. ГОЛАШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

186. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

187. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

188. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

189. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

190. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

191. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

192. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

193. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

194. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

195. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

196. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

197. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

198. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

199. ГОРНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

200. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

201. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

202. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

203. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

204. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

205. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

206. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

207. ГРУПА СЕКВОИ В М. ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

208. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

209. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

210. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

211. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

212. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

213. ГЮМБЕРДЖИЯТА Категория: Природна забележителност;

214. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

215. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

216. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

217. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

218. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

219. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ Категория: Защитена местност;

220. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО Категория: Защитена местност;

221. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

222. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

223. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

224. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

225. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

226. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

227. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

228. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

229. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

230. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

231. ДЕФИЛЕТО Категория: Защитена местност;

232. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

233. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

234. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

235. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

236. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

237. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

238. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

239. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

240. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

241. ДОЛМЕН Категория: Природна забележителност;

242. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

243. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

244. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

246. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

247. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

248. ДОЛНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

249. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

250. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

251. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

252. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

253. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

254. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

255. ДРУМА Категория: Защитена местност;

256. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

257. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

258. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

259. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

260. ДУПКАТА Категория: Резерват;

261. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

262. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

263. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

264. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

265. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

266. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

267. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

268. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

269. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

270. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

271. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

272. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

273. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

274. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

275. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

276. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

277. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

278. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

279. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

280. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

281. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЛАТА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

283. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

284. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

285. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

286. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

287. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

288. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

289. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

290. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) В М. ДЯДО ВЪЛЧО Категория: Защитена местност;

291. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

292. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

293. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

294. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

295. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

296. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

297. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

298. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

299. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

300. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

301. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

302. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

303. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

304. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

305. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

306. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

307. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

308. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

309. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

310. ИБЪР Категория: Резерват;

311. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

312. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

313. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

314. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

315. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

316. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

317. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

318. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

319. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

320. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

321. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

322. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

323. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

324. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

325. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

326. КАЙЛЪКА Категория: Защитена местност;

327. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

328. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

329. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

330. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

331. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

332. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

333. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

334. КАЛНА МЪТНИЦА Категория: Защитена местност;

335. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

336. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

337. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

338. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

339. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

340. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

341. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

342. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

343. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

344. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

345. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

346. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

347. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРИ ТЕМНАТА ДУПКА, ПРОХОДНА, СВИРЧОВИЦА, БАНКОВИЦА, ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

348. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

349. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

350. КАРСТОВАТА ДОЛИНА НА Р. ПЕТЪРНИШКА БАРА В М. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

351. КАРСТОВИЯ ИЗВОР - ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

352. КАРСТОВИЯ КАНЬОН ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

353. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

354. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

355. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

356. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

357. КАТУНА Категория: Защитена местност;

358. КАШКАВАЛЯ Категория: Защитена местност;

359. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

360. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

361. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

362. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

363. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

364. КИТКА Категория: Резерват;

365. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

366. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

367. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

368. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

369. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

370. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

371. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

372. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

373. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

374. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

375. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

376. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

377. КОЛОКИТА Категория: Защитена местност;

378. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

379. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

380. КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА" Категория: Защитена местност;

381. КОНГУРА Категория: Резерват;

382. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

383. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

384. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

385. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

386. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

387. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

388. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

389. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

390. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

391. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

392. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

393. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

394. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

395. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

396. КОРИЯТА - С. ДОБРИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

397. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

398. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

399. КОСОВО Категория: Защитена местност;

400. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

401. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

402. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

403. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

404. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

405. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

406. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

407. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

408. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

409. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

410. КУПЕНА Категория: Резерват;

411. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

412. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

413. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

414. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

415. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

416. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

417. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

418. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

419. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

420. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

421. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

422. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

423. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

424. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

425. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

426. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

427. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

428. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

429. ЛИБИЧЕВО УСОЕ Категория: Защитена местност;

430. ЛИВАДИ МОРЯНЦИ Категория: Защитена местност;

431. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

432. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

433. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

434. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

435. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

436. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

437. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

438. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

439. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

440. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

441. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

442. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

443. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

444. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

445. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

446. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

447. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

448. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

449. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

450. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

451. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

452. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

453. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

454. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

455. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

456. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

457. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

458. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

459. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

460. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

461. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

462. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

463. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

464. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

465. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

466. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

467. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

468. МАРИНА Категория: Защитена местност;

469. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

470. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

471. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

472. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

473. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

474. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

475. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

476. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

477. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

478. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

479. МЕСТНОСТИТЕ СИНИ ВИР-МАЛКАТА ПЕЩ-ГОЛЯМАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

480. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

481. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

482. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

483. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

484. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

485. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

486. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

487. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

488. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

489. МИЛКА Категория: Резерват;

490. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

491. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

492. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

493. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

494. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

495. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

496. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

497. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

498. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

499. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

500. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

501. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

502. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

503. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

504. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

505. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

506. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

507. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

508. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

509. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

510. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

511. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

512. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

513. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

514. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

515. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

516. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

517. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

518. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

519. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

520. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

521. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

522. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

523. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ В МЕСТНОСТТА БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

524. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

525. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

526. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР - с. ХУХЛА Категория: Природна забележителност;

527. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ "ВРЪХ ПОБЕДА" Категория: Природна забележителност;

528. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР И МОМИНА СЪЛЗА В М.ДРЕНАКА Категория: Природна забележителност;

529. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

530. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

531. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

532. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

533. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

534. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

535. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

536. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

539. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

540. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

541. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

542. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ТАУШАН БАИР Категория: Природна забележителност;

543. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЦАРСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

544. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

545. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

546. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

547. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

548. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

549. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

550. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

551. НАХОДИЩЕ НА ЛАЗЕРПИЦИУМ АРХАНГЕЛИКА В МЕСТНОСТ КРУШЕ Категория: Защитена местност;

552. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ В МЕСТНОСТ ПАЛАМУДЧЕ Категория: Природна забележителност;

553. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ В М. ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

554. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

555. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

556. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

557. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

558. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

559. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

560. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

561. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

562. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

563. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

564. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

565. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

566. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

567. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

568. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

569. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

570. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

571. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ В М. АСЕНОВА КРЕПОСТ Категория: Природна забележителност;

572. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

573. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

574. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

575. НАХОДИЩЕ НА ТИС В М. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

576. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

577. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

578. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

579. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА В М. КОСАНА Категория: Природна забележителност;

581. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

583. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ В М. ЛАЛИКОТО Категория: Защитена местност;

584. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

585. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

586. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

587. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

588. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

589. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

590. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

591. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

592. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

593. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

594. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

595. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

596. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

597. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

598. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

599. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

600. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

601. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

602. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

603. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

604. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

605. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

606. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

607. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

608. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

609. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

610. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

611. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

612. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

613. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

614. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

615. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

616. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

617. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

618. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

619. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

620. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

621. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

622. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

623. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

624. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

625. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

626. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

627. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

628. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

629. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

630. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

631. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

632. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

633. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

634. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

635. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

636. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

637. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

638. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

639. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

640. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

641. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

642. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

643. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

644. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

645. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

646. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

647. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

648. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

649. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

650. ПЕРСИНСКИ БЛАТА Категория: Поддържан резерват;

651. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

652. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

653. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

654. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

655. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

656. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

657. ПЕЩЕРА В М. КОДЖА КАЕ Категория: Природна забележителност;

658. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

659. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

660. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

661. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

662. ПЕЩЕРА ДЕДОВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

663. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

664. ПЕЩЕРА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

665. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

666. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

667. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

668. ПЕЩЕРА СНЕЖАНКА Категория: Природна забележителност;

669. ПЕЩЕРА УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

670. ПЕЩЕРА ЧЕРНИЯТ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

671. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

672. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

673. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТТА ВОДНАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

674. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ ЧУКАРА Категория: Природна забележителност;

675. ПЕЩЕРАТА ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

676. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА Категория: Природна забележителност;

677. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

678. ПЕЩЕРАТА ЛЕДЕНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРАТА ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

680. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРАТА МААРАТА Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРАТА МАХАРАТА В МЕСТНОСТ САРПИЯ Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРАТА ПРИКАЗНА В М. БУЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРАТА СВ. 40 МЪЧЕНИКА В М. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. БЕРЕНДЕ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. МИЛАНОВО Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРИТЕ ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

698. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

699. ПИРАМИДА ОТ ГРАНИТ В МЕСТНОСТТА МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

700. ПИРИН Категория: Национален парк;

701. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

702. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

703. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

704. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

705. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

706. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

707. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

708. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

709. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

710. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

711. ПОДА Категория: Защитена местност;

712. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

713. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

714. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

715. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

716. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

717. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

718. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

719. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

720. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

721. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

722. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

723. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

724. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

725. ПРОПАСТТА КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

726. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

727. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

728. ПЯСЪЧНА БАНКА КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

729. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

730. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

731. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

732. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ ГР. ПРИМОРСКО И МЕСТНОСТ ПЕРЛА Категория: Природна забележителност;

733. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ КЪМПИНГИТЕ ЗЛАТНА РИБКА И ГРАДИНА Категория: Природна забележителност;

734. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

735. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

736. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

737. РАВЕН Категория: Защитена местност;

738. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

739. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

740. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

741. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

742. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

743. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

744. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

745. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

746. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

747. РИБИНО Категория: Защитена местност;

748. РИЛА Категория: Национален парк;

749. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

750. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

751. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

752. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

753. РОВНО Категория: Защитена местност;

754. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

755. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ДЯДОВЦИ Категория: Природна забележителност;

756. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ЛЮБИНО Категория: Природна забележителност;

757. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

758. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

759. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

760. РОПОТАМО Категория: Резерват;

761. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

762. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

763. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

764. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

765. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

766. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

767. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

768. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

769. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

770. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

771. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

772. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

773. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

774. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

775. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

776. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

777. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

778. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

779. СЕРАПИОНОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

780. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

781. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

782. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

783. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

784. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

785. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

786. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

787. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

788. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

789. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

790. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

791. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

792. СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ" Категория: Природна забележителност;

793. СКАЛЕН МОСТ В МЕСТНОСТТА ШАПРАН ДУПКА Категория: Природна забележителност;

794. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

795. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ В М. ГОЛЕМИЯ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

796. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

797. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

798. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

799. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М. СРУПАНИЦА Категория: Природна забележителност;

800. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

801. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

802. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

803. СКАЛНИТЕ НИШИ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

804. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

805. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

806. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

807. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ДЕРВИШКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

808. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

815. СКАЛНИЯ МАСИВ В М. ПАШОВИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНИЯТ МОСТ Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ БАДЖАЛА КАЯ Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ В М. КАМЕНСКА БЪРЧИНА Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОНЯ Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

823. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

824. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ МОМАТА Категория: Природна забележителност;

825. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

826. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОФЕСОРА Категория: Природна забележителност;

827. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

828. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

829. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

830. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

831. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОЗИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

832. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

833. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

834. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

835. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

836. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВАТБАТА Категория: Природна забележителност;

837. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

838. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

839. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

840. СКОКА Категория: Природна забележителност;

841. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

842. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

843. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

844. СЛОНА Категория: Защитена местност;

845. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

846. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

847. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

848. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

849. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

850. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

851. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

852. СОКОЛНА Категория: Резерват;

853. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

854. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

855. СОПОТ Категория: Защитена местност;

856. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

857. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

858. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

859. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

860. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

861. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

862. СРЕДНО ПОРЕЧИЕ НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Защитена местност;

863. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

864. СРЕДОКА Категория: Резерват;

865. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

866. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

867. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

868. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

869. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

870. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

871. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

872. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

873. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

874. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

875. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

876. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

877. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

878. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

879. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

880. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

881. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

882. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

883. СТЪЛПИЩЕ Категория: Защитена местност;

884. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

885. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

886. СУХА ЛЪКА - КЛЕТВА БИВАК Категория: Защитена местност;

887. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

888. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

889. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

890. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

891. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

892. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

893. ТЕСНОЛИСТЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

894. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

895. ТИСАТА Категория: Резерват;

896. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

897. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

898. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

899. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

900. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

901. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

902. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

903. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

904. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

905. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

906. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

907. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

908. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

909. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ - ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЕСЧЕНИК Категория: Природна забележителност;

910. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

911. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

912. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

913. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

914. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

915. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

916. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

917. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

918. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

919. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

920. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

921. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

922. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

923. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

924. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

925. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

926. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

927. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

928. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

929. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

930. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

931. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

932. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

933. УСТИЕТО НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

934. УСТИЕТО НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

935. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

936. ФИЛИБИЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

937. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

938. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

939. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

940. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

941. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

942. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

943. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

944. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

945. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

946. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

947. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

948. ХАЙДУШКИТЕ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

949. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

950. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

951. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

952. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

953. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

954. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

955. ХРАСТОВИДЕН ОЧИБОЛЕЦ Категория: Защитена местност;

956. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

957. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

958. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

959. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

960. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

961. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

962. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

963. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

964. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

965. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

966. ЦЪРНА РЕКА Категория: Резерват;

967. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

968. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

969. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

970. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

971. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

972. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

973. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

974. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

975. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

976. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

977. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

978. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

979. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

980. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

981. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

982. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ - ПОДЗЕМНИКА Категория: Природна забележителност;

983. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

984. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

985. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

986. ЧЕСТНА ВОДОПАД В М. ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

987. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЧИНАРА Категория: Природна забележителност;

988. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

989. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

990. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

991. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

992. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

993. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

994. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

995. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

996. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

997. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

998. ЧУДНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

999. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

1000. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

1001. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

1002. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

1003. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

1004. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

1005. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

1006. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

1007. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

1008. ШЕСТ ПЕЩЕРИ В М. МОСТА Категория: Природна забележителност;

1009. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

1010. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1011. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1012. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1013. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1014. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1015. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1016. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1017. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1018. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1019. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1020. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1021. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1022. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1023. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1024. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1025. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1026. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1027. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1028. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1029. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1030. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1031. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1032. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1033. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1034. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1035. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1036. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1037. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1038. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1039. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1040. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1041. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1042. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1043. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1044. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1045. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1046. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1047. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1048. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1049. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1050. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1051. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1052. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1053. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1054. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1055. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1056. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1057. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1058. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1060. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1061. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1062. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1063. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1065. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1066. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1067. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1068. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1069. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1070. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1071. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1072. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1074. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1075. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1077. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1078. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1079. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1080. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1082. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1083. Гора Тополяне Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1084. Гора Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1085. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1086. Градинска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1087. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1088. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1089. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1090. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1091. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1093. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1096. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1097. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1098. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1099. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1100. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1101. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1103. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1104. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1106. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1108. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1109. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1110. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1111. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1112. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1113. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1114. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1115. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1116. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1117. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1118. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1119. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1120. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1121. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1123. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1124. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1125. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1126. Изворо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1127. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1128. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1129. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1130. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1132. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1134. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1135. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1137. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1138. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1139. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1140. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1141. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1142. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1143. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1144. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1145. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1146. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1147. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1148. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1149. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1150. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1151. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1152. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1153. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1154. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1155. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1156. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1157. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1158. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1159. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1160. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1161. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1162. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1163. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1164. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1165. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1166. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1168. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1169. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1170. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1171. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1172. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1173. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1174. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1175. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1176. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1177. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1178. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1179. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1180. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1181. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1182. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1183. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1184. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1185. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1186. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1187. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1188. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1189. Ниска Рила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1190. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1191. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1192. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1193. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1195. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1197. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1198. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1199. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1200. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1201. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1202. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1203. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1204. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1205. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1206. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1207. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1208. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1209. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1210. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1211. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1212. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1213. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1214. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1216. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1217. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1218. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1219. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1220. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1221. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1222. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1225. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1226. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1227. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1229. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1230. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1231. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1233. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1234. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1235. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1236. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1238. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1239. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1242. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1243. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1248. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1270. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1271. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1272. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1273. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1274. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1275. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1276. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1277. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1278. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1279. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1280. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1281. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1282. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1283. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1284. Рила буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1285. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1286. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1287. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1288. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1289. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1290. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1291. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1292. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1293. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1295. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1296. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1297. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1298. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1299. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1300. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1301. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1302. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1303. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1304. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1305. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1306. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1307. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1308. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1309. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1310. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1311. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1312. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1313. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1314. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1315. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1316. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1317. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1319. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1320. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1321. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1322. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1324. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1326. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1327. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1328. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1329. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1330. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1331. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1332. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1333. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1334. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1335. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1336. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1337. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1338. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1339. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1340. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1341. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1342. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1344. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1346. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1347. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1348. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1349. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1350. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1351. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1352. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1353. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1354. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1355. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1356. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1357. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1358. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1359. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1360. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1361. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1362. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1363. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1364. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС