ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Междинен резултат


Параметрите не са коректно въведени!

Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 15.03.2014 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

   

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС