ExEA MoEW EEA

Ръководство

Лични средства

Изпълнителен директор

Валери Серафимов

Считано от 22.02.2018 г., и. д. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда е г-н Валери Серафимов.

Образование:

Завършва висше образование, специалност "Технология на неорганичните вещества" в Софийски университет за химични технологии и металургия през 1982 г. От 1990 г. е Научен сътрудник ІІра степен – Контрол на емисиите на вредни вещества във въздуха.

Трудов стаж:

1982 – 1985 г. Металургичен комбинат „Кремиковци” - експерт

1985 – 2014 г. Изпълнителна агенция по околна среда, дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда”, отдел “Мониторинг на въздух” – началник на отдел

2014 – 22.02.2018 г. Изпълнителна агенция по околна среда, дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” - директор на дирекция

Основни квалификации:

  • Прилагане на екологичните изисквания по отношение на мониторинга на атмосферния въздух.
  • Планиране и администриране на мониторинговите програми по отношение на мониторинга на качеството на атмосферния въздух и емисиите на вредни вещества в съответствие с националното и европейско законодателство.
  • Управление на система оценка на качеството и контрол на качеството на данните от инвентаризацията на парникови газове.
  • Изготвяне на анализи за изпълнение на ангажиментите /ежегодно/ на Р България за докладване пред Европейската агенция по околна среда на данните за качеството на атмосферния въздух.

 

Други международни специализации за повишаване на квалификацията

  • 1996 г. - „Оценка въздействието върху околната среда”, International Centre for Technical Research (London), София
  • 1996 г. - “Индустриално замърсяване на атмосферния въздух”, JICA, Япония
  • 2001 г. - “Оценка и управление качеството на атмосферния въздух на местно ниво”, Германия
  • 2002 г. - “Оценка качеството на атмосферния въздух и измерване на емисии на вредни вещества във въздуха, съгласно изискванията на Директивите на ЕС, JRC, Испра, Италия.
  • 2004 г. - „Акредитация на лаборатории за контрол качеството на атмосферния въздух”, Мармара изследователски институт, Турция.
  • 2006 г. - „Създаване на Национална система за осигуряване и контрол качеството на данните за контрол качеството на атмосферния въздух и емисии на вредни вещества”, Германия.

 

Владее английски език.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС