ExEA MoEW EEA

Ръководство

Лични средства

Изпълнителен директор

Георги Балчев

 

Образование:

Университет за национално и световно стопанство, гр.София, финансово-счетоводен факултет. Магистър със специалност "Счетоводство и контрол".

73-то ЕСПУ с преподаване на руски език - гр. София

 

Tрудов стаж:

От 2001 до началото на 2018 г. работи в частния бизнес, като собственик и управител на фирми.

През периода 2001 - 2005 г. участва в екипът стартирал програма "Младеж" в България. Взема участие в редица международни прояви по младежките въпроси.

През периода 2005-2009 г. участва като външен експерт в комисии одобряващи проекти по различни програми към Министерство на младежта и спорта.

От месец март 2018 г. до месец септември 2018 г. е Заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околно среда.

 

Владее руски и английски език.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС