ExEA MoEW EEA

Ръководство

Лични средства

Главен секретар

Тихомир Николов

Образование:

2006 г. Завършва Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, ОКС магистър, специалност „Право“, професионална квалификация „Юрист“

2002 г. Придобива специалност „Педагогическа правоспособност“, професионална квалификация „Учител“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

1998 г. Завършва Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов, ОКС магистър, специалност „Търговски бизнес и посредничество“, специализация „Търговски бизнес в дружествата“, професионална квалификация „Икономист-търговец“.

 

Професионален опит: 

2017 г. - Заместник председател на УС на Асоциация на синдиците в България

2017 г. - Нещатен сътрудник към постоянната парламентарна комисия по въпросите на децата, младежта и спорта към 44-то НС на Република България

2014 - 2017 г. - Синдик на свободна практика

2013 г. - до момента -  Хоноруван асистет по правни дисциплини към УНСС гр. София  

Септември - ноември 2014 г. - Съветник на зам. министър председател Екатерина Захариева в Министерство на инвестиционното проектиране

2013 - 2017 г. - Съдружник и управител на Адвокатско дружество „Данков, Николов и сие“

2012 - 31.12.2017 г. - Председател на съвета на Директорите на „ХЕМ“ АД

2011 - 2012 г. - Хоноруван асистент към СА „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов

Юни-декември 2007 г. - Юрисконсулт в „ТАСИ“ ООД

2007 - 2017 г. - Адвокат на свободна практика

2004 - 2007 г. - Контрольор по чл. 144 Търговския закон в „Дезина“ ЕООД

2003 - януари 2008 г. - Председател на съвета на съдебните заседатели към Районен съд-Плевен

2001 - 2007 г. - Главен специалист „Стопанско-административна дейност“ в Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Плевен

2000 г. - Сътрудник в Областна комисия за защита на потребителите и правилата на търговията, гр. Плевен

1998 - 2007 г. - Управител на ЕТ Тихомир Николаев-ТНН


Основни квалификации:

Магистър „Икономист-търговец“

Магистър „Право“, „Юрист“


Публикации:

3 научни публикации в областта на търговското право 

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС