ExEA MoEW EEA

Ръководство

Лични средства

Главен секретар

Главен секретар

Филип Пенчев е назначен за главен секретар на Изпълнителната агенция по околна среда след проведен конкурс.

Образование:

Филип Пенчев е "магистър" по специалност "право". Завършил е Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство - град София през 1998 г.

Трудов стаж: 

Адвокат в Адвокатска колегия - град Пловдив в периода 2004-2010 г.

Главен юрисконсулт в Националния осигурителен институт - Районно управление "Социално осигуряване" - София окръг в периода 2002-2004 г. Юрисконсулт в Националния осигурителен институт - Столично управление "Социално осигуряване" в периода 2001-2002 г. Юрисконсулт в "Технострой" АД - гр. София от м. февруари до м. декември 2000 г. Съдебен кандидат към Софийски градски съд през 1999 г.

Основни квалификации: 

В областта на гражданското, административното и наказателното право, както и в областта на социалното осигуряване. Участвал е в екипи, изготвящи документация за възлагане на обществени поръчки, както и в комисии за провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Ползва английски и руски език.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС