ExEA MoEW EEA

Ръководство

Лични средства

Главен секретар

 


Атанас Медникаров 

Главен секретар на Изпълнителна агенция по околна среда.

 

Образование: 

Магистър по „Финанси“, Стопанска академия „Димитър Ценов” и бакалавър по „Счетоводство и контрол”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

 

Професионален опит: 

От ноември 2019г. работи в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
 
През 2012г. – 2016г. е бил член и заместник- председател на Съвета на директорите на „Пазари Юг“ ЕАД.
 
В периода 2015г. – 2016г. е управител на КСБ „Хан Аспарух“ към „Национална Спортна База“ ЕАД. Преди да заеме тази длъжност е бил зам. управител на Национален спортен комплекс „Диана“.
 
През 2003г. – 2007г.е бил общински съветник в Столичния общински съвет.
 
От 1993г.до 2003г. преминава през различни длъжности в „Общинска банка“ АД.

Основни квалификации: 

Притежава богат административен и управленски опит, който е придобил като е заемал различни обществени и ръководни позиции в частния и държавния сектор. Участвал е в разработването на бизнес модели, планове и стратегии за развитие на организациите, както и такива касаещи осъществяването на оперативния контрол. 

Владее: английски и руски език.


Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС