ExEA MoEW EEA

Лични средства

Контакти

 

Адрес на офиса и контакти:

Изпълнителна   агенция по околна   среда

бул.   "Цар Борис III" № 136
1618   гр. София
тел.:   02/ 940 64 70
факс:  02/ 955 90 15

Атанас Каймакчиев

Ръководител на проекта

 

bioproject@eea.government.bg

a.kaymaktchiev@eea.government.bg

02/940 64 94

Мадлена Станимирова

Координатор на проекта

bioproject@eea.government.bg

m.stanimirova@eea.government.bg

02/ 940 64 70

Георги Игнатиев

Експерт финанси

bioproject@eea.government.bg

g_ignatiev@eea.government.bg

Теодора Лакова

Експерт счетоводство

bioproject@eea.government.bg

t.lakova@eea.government.bg

Росица Христова

Експерт юрист

bioproject@eea.government.bg

rhristova@eea.government.bg

Геновева Попова

Експерт мониторинг и докладване

bioproject@eea.government.bg

forest@eea.government.bg

Латинка Божкова

Административен сътрудник и архив

bioproject@eea.government.bg

bozhkova@eea.government.bg

Ганка Господинова

Експерт информация и публичност

bioproject@eea.government.bg

gospodinova@eea.government.bg

Невена Иванова

Експерт биоразнообразие 1

bioproject@eea.government.bg

nivanova@eea.government.bg

Мария Миладинова – Иванова

Експерт биоразнообразие 2

bioproject@eea.government.bg

biomon@eea.government.bg

Теодор Иванов

Експерт биоразнообразие 3

bioproject@eea.government.bg

t.ivanov@eea.government.bg

Радослав Станчев

Експерт - НСМБР и бази данни

bioproject@eea.government.bg

r.stanchev@eea.government.bg

Дойчин Деличев

Експерт – пространствени база данни

bioproject@eea.government.bg

delichev@eea.government.bg


« Заглавна страница

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС