ExEA MoEW EEA

Проект КОРИНЕ Земно покритие 2006

Лични средства

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).


Координатор по проектаИзпълнителна Агенция по околна среда

Технически изпълнителЦентрална лаборатория по слънчево земни въздействия при БАН.


Проектът “Корине земно покритие 2006” е част от общоевропейския проект CORINE LAND COVER (CLC 2006) и представлява продължение на картографирането на земното покритие по досега изпълнените проекти CLC 1990; CLC 2000. Основната цел на CLC 2006е създаване на дигитална база данни за земното покритие за 2006 година и промените в земното покритие на Европа за периода 2000 – 2006 г. Проектът е от изключително значение с възможностите, които дава за прилагане на неговите резултати при оценка на състоянието на околната среда, планиране и управление на селското и горското стопаство, транспорта и др. на европейско и национално ниво.


Основните цел и задачи на националния проект “Корине земно покритие 2006”са:

  • картирането на 44 класа земно покритие (36 за територията на България) въз основа на предоставени от ЕАОС сателитни изображения, (по унифицираното “Техническо ръководство” - разработено от ЕАОС), създаване на база данни -CLC 2006 и поддържане на метаданни.
  • картиране на промените в земното покритие за периода 2000-2006 г.
  • верификация на предоставените от ЕАОС бази данни за гори и “запечатани" почви (5 % случайна извадка).
  •  


Уеб приложение за визуализация на слоевете и изтегляне (download) на данните

Технически инструкции – Почвено запечатване
Технически инструкции – Гори
Архив на Информационния бюлетин - ЕАОС

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС