ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Регионална база данни

 

Регионалната база данни (BioMon RDB) е предназначена за експертите, работещи в областта на биологичното разнообразие, Натура 2000 и защитени територии към МОСВ, МЗХ, академични и обществени институции, юридически и физически лица, имащи познания и провеждащи мониторинг в рамките на НСМБР. В нея се попълват първични данни от мониторинга, могат да се направят анализи, справки на въведената в нея информация, експорт на данни към GIS софтуер за пространствен анализ и статистически програми.

 

Актуална версия на Регионалната база данни за може да бъде изтеглена от тук:

Biomon-rdb-v.1.004.rar (версия от 07.06.2017 г.)

 

Указания за инсталация/преинсталация на BioMon RDB

Ръководство за работа с BioMon RBD

Алгоритъм за въвеждане на места, маршрути и пробни площи

Конвертор за координати (градуси, минути и секунди в десетични числа)

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС