ExEA MoEW EEA

Европейска програма за наблюдение на Земята (Copernicus)

Лични средства

Връзки

 

Български информационен офис по ГМОСС (БИОГ) (http://www.gmes-bg.org), целящ концентрация на информация, консултантски и подпомагащи дейности, свързани с ГМОСС.

 

Проект GMES In-Situ Coordination (GISC) (http://gisc.ew.eea.europa.eu), насочен към разработване на иновативна и устойчива мрежа за отворен достъп до данни от наземен мониторинг.

 

Проект OBSERVER (http://www.observe-fp7.eu), целящ заздравяване и развитие на дейностите за наблюдение на Земята за околната среда в балканския регион.

 

Проект BalkanGEONet (http://www.balkangeo.net), целящ идентифициране и координиране на дейностите за наблюдение на Земята в широкия балкански регион и подготовка на пътя за бъдещо пълно включване на балканските страни в Групата за наблюдение на Земята (GEO).

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС