ExEA MoEW EEA

Европейска програма за наблюдение на Земята (Copernicus)

Лични средства

Изменение на климата

img-climate.jpgУслуга за мониторинг на изменението на климата в подкрепа на политиките за адаптиране и смекчаване на последиците от него

Страница за услугата в информационния сайт за ГМОСС

Материали, представени на конференцията "ГМОСС и климатичните промени"

Разработването на услугата за климатичните промени не се извършва по специално създаден за целта проект, а е една от задачите на по-голям брой проекти. Три от останалите услуги на ГМОСС - за мониторинг на земната повърхност, атмосферата и морската среда, също са насочена към осигуряване на добавена стойност за тази услуга и ще допринесат за нейното развитие.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС