ExEA MoEW EEA

Европейска програма за наблюдение на Земята (Copernicus)

Лични средства

Календар на срещите за обсъждане на изискванията към разработваните услуги

Събития през 2011 г.

9 март 2011 г. Брюксел   1-ва среща на ФП по ГМОСС

16-17 юни 2011 г.

Хелзинки   Конференция "ГМОСС и климатичните промени" - подготвителен дебат за ФП

26 септември 2011 г.

Брюксел   Подготвителна работна среща за ФП относно достъпа до референтни данни

27 октомври 2011 г.

Брюксел   Подготвителна работна среща за ФП относно услугата за мониторинг на атмосферата

30 ноември 2011 г.

Брюксел   2-ра среща на ФП по ГМОСС

12-13 декември 2011 г.

Лисабон   Работна среща относно глобалния компонент на услугата за мониторинг на земната повърхност

Събития през 2012 г.

12-13 януари 2012 г. Брюксел  Работна среща относно политиката за данни и информация за ГМОСС

 25 януари 2012 г.

Брюксел  Подготвителна работна среща за ФП относно услугата за мониторинг на морската среда

 7 март 2012 г.

Брюксел  Информационна среща за потребителитете на услугата за управление на извънредни ситуации

16 март 2012 г.

Брюксел  3-та среща на ФП по ГМОСС

3-4 май 2012 г.

Букурещ  Конференция "ГМОСС: Нови възможности за Източна Европа"

-- май 2012 г.

Брюксел  4-та среща на ФП по ГМОСС

4-5 юни 2012 г.

Копенхаген  Конференция "ГМОСС в действие"

19 юни 2012 г.

Брюксел  Работна среща по приложенията на услугата за сигурност по ГОМСС

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС