ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

„Полигонът „Змейово“ и въздухът на Стара Загора“ бяха тема на пресконференцята, която днес проведоха представители на МОСВ и МО

Публикувано на 20-05-2013 г.

Данните от автоматичните станции на ИАОС разположени в района на полигон „Змейово”, не го посочват като източник на вредни вещества, влошаващи качеството на атмосферния въздух в района  на Стара Загора.

Необходимо е спешното разработване на общинска програма, която да наложи трайни мерки за устойчивото подобряване на качеството на атмосферния въздух в района.  

Това посочиха днес на съвместна пресконференция в МОСВ министрите на околна среда и водите и на отбраната, Юлиян Попов и Тодор Тагарев.

В пресконференцията участваха още: инж. д-р Ваня Григорова - Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда, полк. доц. Стоян Балабанов- директор на Института по отбрана, Иван Ангелов - директор на Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в МОСВ. 

От 2008 год. в района на полигон „Змейово” действат две автоматични станции за контрол на качеството на атмосферния въздух. Те са разположени в с. Ръжена и с. Остра могила и измерват следните атмосферни замърсители: ФПЧ10 (As, Cd, Ni, ПAВ и Pb), SO2, NO2, хлороводород, хлор, циановодород, фосген, а също така киселинност на валежи. В периода 2008 – 2012 год. не са регистрирани превишения на допустимите норми на основните атмосферни замърсители – ФПЧ10, SO2 и NO2  в годишен аспект. Измерените концентрации са значително под допустимите норми, с изключение на регистрирани превишавания на средноденонощните норми на ФПЧ10 в с. Ръжена през 2008 и 2011 год.  

Качеството на атмосферния въздух в град Стара Загора се следи от автоматичната станция „Зелен клин”. Измерват се следните замърсители: ФПЧ10, SO2, NO2/NO, CO, O3, общи неметанови въглеводороди, метан и сероводород.

Ако се направи сравнение с други градове – като Пловдив, София и Перник, в които основен проблем са ФПЧ10 и азотен диоксид, могат да бъдат направени следните изводи: 

  • Нивата на ФПЧ10 за района на полигон „Змейово” и района на град Стара Загора като цяло са по-ниски в сравнение с нивата на замърсяване в страната /например София, Перник и Пловдив/;
  • Нивата на азотен диоксид за района на полигон „Змейово” са много по-ниски от допустимите норми. За района град Стара Загора са регистрирани през 2009 и 2012 год. високи нива на замърсяване - подобно на районите на градовете София и Пловдив са измерени по над 18 средночасови стойности над допустимата норма;
  • Нивата на замърсяване със серен диоксид в района на полигон „Змейово” и района на град Стара Загора не представляват проблем;
  • За разлика от градовете София, Перник и Пловдив в района на полигон „Змейово” и района на град Стара Загора средногодишната концентрация на ФПЧ10 е под допустимата средногодишна норма;
  • В района на  полигон „Змейово” и района на град Стара Загора не са измерени концентрации, превишаващи средногодишната норма (40 микрограма на кубичен метър), които са значително по-ниски от измерените в градовете София, Перник и Пловдив.
  •  

На пресконференцията бе посочено още, че едни от съществените източници на замърсяване на атмосферния въздух в града са транспортният трафик и битовото отопление. Представителите на МОСВ посочиха необходимостта от разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, която да предложи трайни мерки с устойчив ефект. 

document-pdf.gif Вижте презентацията на изпълнителния директор на Изпълнителната дирекция по околна среда Ваня Григорова. 

      

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС