ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Документален филм „Дивата природа отблизо“

Публикувано на 18-02-2021 г.

В рамките на проект BG16M1OP002-3.003-001 Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, е заснет документален филм „Дивата природа отблизо“.

Филмът е заснет по време на теренните проучвания в рамките на проекта, за видовете и природните местообитания в България, които са предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.

Основната цел на филма е популяризиране на необходимостта от дейности свързани с проучването на състоянието и опазването на видовете и местообитанията, обект на двете директиви.

Гледайте филма от тук: - "Документален филм Дивата природа отблизо".Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС