ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Дунавкознайковци обогатиха познанията си за голямата река

Публикувано на 04-07-2019 г.

Деца от Първа частна занималня – Русе гостуваха в центъра за управление на корабния трафик (РИС-Център) по повод Деня на река Дунав. Образователната инициатива „Дунавкознайковци“ се организира съвместно от СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, РИОСВ – Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална лаборатория към ИАОС.

Бяха взети проби от води от река Дунав, които са изпитани по експресен метод за ниво на pH, електропроводимост и разтворен кислород. Резултатите по категоричен начин показаха, че водите на река Дунав са с добро качество. Представено беше и международното съвместно изследване на река Дунав Joint Danube Survey (JDS4), което започна в края на миналата седмица. Домакините на събитието запознаха детайлно децата с всички подробности в работата на системата БулРИС – как се управлава и контролира корабният трафик, какво се прави при сигнал за бедствие или авария. Дунаковзнайковците подробно се запознаха с взаимодействието между различните институции в общата мисията за опазване на река Дунав.

 На 27 юни в Будапеща беше дадено официалното начало на четвъртото съвместно изследване на река Дунав – Joint Danube Survey (JDS). JDS4 е едно от най-големите изследвания на речен басейн в света, което се провежда на всеки шест години в страните от Дунавския басейн. Организатор на JDS4 е Международната комисия за опазване на река Дунав. Основната цел е да се съберат данни за внимателно подбрани елементи за оценка на състоянието на водите по цялото протежение на река Дунав и неговите основни притоци. Проектът хармонизира опита и практиките за мониторинг на водите в Дунавските страни, следвайки Рамковата директива на ЕС за водите (РДВ), която задължава държавите членки да постигнат добро състояние на водите.

 

 

 

 

 

 Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС