ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Екип на ИАОС обследва за замърсяване водите на река Блато, град Костинброд

Публикувано на 14-05-2013 г.

Проверката е извършена по сигнал за замърсяване на реката подаден до РИОСВ-София от жител на с. Мрамор.

На 13.05.2013 г. в 14:30 часа е подаден сигнал за замърсяване на р. Блато в района на с. Мрамор. Сигналът е подаден до РИОСВ - София от жител на селото.

Направената своевременна проверка от съвместен екип но сигнал за замърсяване на реката подаден до а ИАОС и РИОСВ – София установи наситено сиво-бял цвят на водите на реката. Източникът на замърсяване е градски колектор на гр. Костинброд. Във взетата водна проба на изхода колектор на „ВиК” ЕООД, гр. София, район Костинброд е установено наличието на книжна маса. При направения експресен анализ са измерени следните характеристики:

рН = 7,68
t = 18,7оС
О2 = 1,51 mg/l ; % насит. с О2 = 12,8 %
ел.пров. = 1047 µs/sm

Резултатите от взетата водна проба ще бъдат своевременно предоставени на РИОСВ София за последващи действия.

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС