ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

21ви Европейски форум по Екоиновации - Екоиновации в областта на качеството на въздуха: технологии, управление и финансиране

Публикувано на 30-11-2017 г.

 Чистият въздух е от съществено значение за здравословния живот. През последните десетилетия е постигнат голям напредък за намаляване на замърсяването на въздуха в Европа, но е необходимо да се направи повече, тъй като лошото качество на въздуха остава водеща причина за преждевременна смърт в Европейския съюз; а икономическите разходи, свързани със замърсяването на въздуха възлизат на над 20 милиарда евро годишно.

Европейската комисия се ангажира да работи в областта на качеството на въздуха и да намали замърсяването на въздуха до нива, които не представляват риск за човешкото здраве и околната среда. Справянето със замърсяването на въздуха обаче е сложно и системно предизвикателство, което изисква съгласувани действия между обществените участници и икономическите сектори.

Усилията, предприети от правителствата, градовете и бизнеса за прилагане на директивите за качеството на атмосферния въздух все още могат да бъдат значително засилени чрез използването на нови иновационни решения, като модерни технологии за отопление на домакинствата, изпълнение на стратегически планове за градска мобилност или новаторски начини за намаляване на замърсяването от земеделските практики.

За да подкрепим това, трябва да продължим да стимулираме екологичните иновации в тази област, така че да бъдат създадени, по-достъпни, приложими и икономически ефективни продукти, услуги и модели, които да бъдат тествани и широко разпространени в европейските страни.

21ят Европейски форум за екоиновации ще се проведе в София, България, на 5-6 февруари 2018 г. Форумът ще разгледа екологични иновационни решения за подобряване на качеството на въздуха. Той ще събере компании и публични органи, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление с онези, които търсят такива решения и практики.

По-специално ще бъде обърнато внимание на замърсяването на въздуха, произтичащо от използването на енергия, транспорта и селското стопанство. Акцент в дискусиите ще бъде поставен също и върху осигуряването на финансиране за екологични иновационни решения.

Това събитие се организира съвместно от Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите на Република България.

Работните езици на събитието са английски и български език.

 Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС