ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Експерти на ИАОС се срещнаха със студенти от Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Традиционното сътрудничество с българските образователни институции е част от политиката на Агенцията за активна комуникация и информиране на обществеността по теми свързани с мониторинга и опазването на околната среда.

Публикувано на 08-11-2013 г.

На 8.11.2013 г. експерти на ИАОС се срещнаха със студенти бакалаври от специалностите "Биомениджмънт и устойчиво развитие" и "Екология и опазване на околната среда" от БФ на СУ "Св. Климент Охридски", в рамките на учебен курс "Опазване на ресурсите".

Студентите се запознаха с функционирането на  Националната система за мониторинг на природните компоненти - почви, води, въздух, биологични обекти, ГМО и отпадъци, статута и работата на мрежата от лаборатории на ИАОС, оборудването и стандартните методи на работа в тях. Експерти представиха спецификата на различните видове мониторинг, целите и резултатите постигнати при реализацията на изминали и текущи проекти финансирани по програми на ЕС, както и възможностите за стаж в Изпълнителна агенция по околна среда. Бяха раздадени информационни материали и издания на Европейската агенция по околна среда.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС