ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

"Европейска седмица на мобилността" и "Европейски ден без автомобили"

Публикувано на 24-09-2019 г.

Трайна е тенденцията към намаляване на концентрациите на основните замърсители на въздуха в деня без автомобили. Това показват сравнителните данни от измерванията на мобилната станция на ИАОС, направени в рамките на кампанията "Европейска седмица на мобилността" и "Европейски ден без автомобили" в периода 20.09 – 23.09.2019 г.

Измерванията са извършени на кръстовището на ул. Париж и ул. Московска. Автомобилният трафик е бил спрян на 20.09.2019 г. Данните са както следва:

- Фини прахови частици – измерените концентрации са под  допустимата норма.

- Серен диоксид – измерените концентрации са под допустимата норма. В деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са 1.45 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 23.09.2015 г.

- Въглероден оксид – измерените концентрации са под допустимата норма.

- Азотен диоксид – измерените концентрации са под допустимата норма.

Европейският ден без автомобили се провежда ежегодно на 22-ри септември. Идеята за провеждане на такъв ден идва от Франция и се осъществява за първи път през 1998 г. Това е международна кампания, по време на която централните зони в много градове на Европа се затварят за автомобилно движение.

Кампанията “Европейски ден без автомобили” цели намаляване на шума и вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряване на качеството на живота в големите градове.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС