ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС контролира качеството на атмосферния въздух в района на град Пирдоп

Публикувано на 14-05-2013 г.

Във връзка с възникнал пожар на сметището в местността „Сюлейманица”, град Пирдоп мобилната автоматична станция на ИАОС извърши измервания на състоянието на атмосферния въздух в района на местността „Рошава могила”, град Пирдоп от 12.05.2013 до 13.05.2013 г.

Извършен е контрол на основни атмосферни замърсители – фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, озон, въглероден оксид и на специфични замърсители - въглеводороди, амоняк и сероводород.

Резултатите показват следното:

- Нивата на основните атмосферни замърсители са под допустимите норми;
- Нивата на специфичните атмосферни замърсители са под допустимите норми с изключение на новото на сероводород, показващо превишаване на допустимата средночасова норма през цялото денонощие. Най-висока отчетена стойност е измерена на 12.05.2013 г. в 14.00 часа – 3.6 пъти над допустимата средночасова норма.

Извършен е контрол и на органични замърсители, които могат да се очакват при създадената аварийна ситуация.

Информация за концентрациите на фините прахови частици и на органични съединения ще бъде публикувана след приключване на лабораторните анализи.

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС