ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС организира два семинара по проект „Обмяна на опит за създаване на система и организация за осигуряване на качеството на компоста“

Проектът е по програма Advisory Assistant Program (AAP) на Федералното министерство на околната среда на Германия

Публикувано на 26-10-2016 г.

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) стартира проект „Обмяна на опит за създаване на система и организация за осигуряване на качеството на компоста“, финансиран по Програмата за Консултантска помощ Advisory Assistant Program (AAP) на Федералното министерство на околната среда в Германия. Целта на проекта е представяне на германския опит при създаването и функционирането на организация и система за качеството на компоста.

Като част от изпълнението на проекта ИАОС, заедно с Министерството на околната среда и водите и Федералното министерство на околната среда, организира два семинара – за държавните институции и за оператори на компостиращи/анаеробни инсталации.

Семинарът с националните институции и водещи немски експерти  ще се проведе на 2 и 3 ноември 2016 г. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), с начален час 9.00.

Семинарът с оператори на компостиращи/анаеробни инсталации за третиране на биоотпадъци ще се проведе на 4 ноември 2016 г. в Завода за МБТ  на Столична община.

Бройките за участие са ограничени, необходимо е предварително да се регистрите на e-mail адрес: pr@eea.government.bg.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС