ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС представи изпълнението на проект за надграждане на геоинформационната система за управление на водите

Публикувано на 20-11-2017 г.

На заключителна конференция Изпълнителната агенция по околна среда представи резултатите от изпълнението на проект за надграждане на геоинформационната система за управление на водите. Проектът надгражда и усъвършенства с нови модули изградената през 2012 г. информационна система за интегрирано управление на водните ресурси в България. Дейностите се изпълняват от  Технологика ЕАД.  

Системата осигурява цялостно администриране на масивите от географски данни, свързани с управлението на водите и  на зоните за защита на водите. Съдържа и публична част, от която гражданите ще могат да се информират за състоянието на водите в страната.  Тя ще подпомага структурите на МОСВ при изпълнение на задълженията им по управление на водите и докладването към Европейската комисия и международни институции. 

„С изпълнението на проекта се създаде единна информационна система за целите на управлението на водите, която да подпомага разработването плановете за управление на речните басейни“, каза Росалина Инджиева – заместник-ръководител на проекта.  Усъвършенстваната информационна система  ще улесни работата на експертите в басейновите дирекции, вземането на информирани решения в областта на управлението на водите и докладването към Европейската комисия, комуникацията и обмяна на данни между институциите на национално ниво, имащи отношение към  управлението на водите. Не на последно място ще представи по интерактивен начин информация на интересуващите се от тематиката,  допълни Инджиева. 

Проектът BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“ се финансира от програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той е на стойност 1.199 млн. евро и трябва да приключи до 23 декември 2017 г.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС