ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС представи целите на проект "Корине земно покритие 2018"

Публикувано на 07-06-2018 г.

Изпълнителната агенция по околна среда проведе първата информационна среща по проект "Корине земно покритие 2018" България, координиран от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). На проведената среща г-жа Таня Владимирова, началник на отдел “Международно сътрудничество и връзки с обществеността“ към ИАОС представи същността и основните цели на проекта, а г-н Венцислав Димитров от Института за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) направи презентация на тема “Верификация на продуктите от Локален компонент 2012: Натура 2000, Атлас урбанизирани територии, Крайречни зони“.

Основната цел на проекта е изготвяне на актуална дигитална карта на земното покритие по спътникови изображения за съответната година и установяване на настъпилите изменения през периода на обновяване. През последните 25 години "Корине Земно покритие“ се превърна в един от водещите европейски масиви с геопространствени данни, които са от решаващо значение за изготвяне на много от екологичните оценки и докладвания от и към ЕАОС. Проектът  влиза в задължителните (приоритетни) потоци за докладване към европейската агенция, което се осъществява от Изпълнителната агенция по околна среда.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС