ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС ще представи изпълнените дейности по проект за докладване на качеството на въздуха

Публикувано на 05-01-2018 г.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) ще представи изпълнените дейности по проект „Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време”. Проектът е  финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“. 

Събитието е на 8 януари 2018 г. (понеделник), от 9.30 часа в зала „Форум“ на хотел „Форум“ -  бул. „Цар Борис III“ № 41  в София. 

Основната цел на проекта е ИАОС да изпълни ангажиментите на национално ниво за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух до Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и ЕК. Създадената информационна система гарантира пълно покриване на изискванията за докладване на данни в съответствие с форматите, структурите и правилата за валидиране на докладвани данни, заложени в Решение 2011/850/EС, Директива 2015/1480/ЕК и изискванията на ЕАОС.

 Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС