ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС започна приемане на заявления за вписване в публичните регистри на Информационната система за отпадъците по електронен път

Публикувано на 18-03-2013 г.

С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител. Подадените към съответните регистри заявления остават валидни Деловодството на ИАОС ще приема заявки за вписване на хартиен носител до 22.03.2013 г. включително.

ИАОС направи достъпна за външни потребители Информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Заявленията за вписване в регистрите вече се подават по електронен път.Регистрираните до момента заявления и данни ще бъдат прехвърлени по служебен път в електронната система. Регистрацията в публичните регистри е еднократна.

При успешна регистрация системата генерира уникален номер за всеки заявител. Едно и също задължено лице, регистрирано в различни публични регистри, получава един регистрационен номер. Система протоколира чрез системни записи датата и часа на всички извършвани действия, от страна на задължените лица и на администраторите на системата.

Поддържат се следните електронни регистри:

  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара гуми;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара масла.

Системата позволява, по електронен път, да се извършват следните операции:

  • Подаване на заявка за вписване в публичните регистри;
  • Подаване на заявка за промяна на информацията в съществуваща регистрация;
  • Подаване на заявка за отписване от публичните регистри;
  • Търсене в публичните регистри по определени критерии.

Задължените лица в едномесечен срок от започване, промяна или прекратяване на дейността си попълват и подават съответните заявки на сайта на ИАОС: http://eea.government.bg/mro

След подаване на заявката за включване, в срок от 10-дни, ИАОС изпраща на заявителя в електронно съобщение потребителско име и парола за достъп до системата. По изключение, в 7-дневен срок, ИАОС предоставя потребителско име и парола за достъп до Публичния регистър единствено на лицата, които пускат на пазара масла. В случай на необходимост от промяна на заявените данни, на лицето се изпраща електронно съобщение с кратко описание на информацията нуждаеща се от корекции.

Очаква се електронните заявления чувствително да облекчат бизнеса.

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС