ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Изпълнителната агенция по околна среда представя целите на проекта за надграждане на геоинформационната система по управление на водите

Публикувано на 20-09-2017 г.

Изпълнителната агенция по околна среда ще представи основните цели, планирани дейности, срокове за изпълнение и източниците на финансиране на проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите. Това ще стане на откриваща конференция, която ще се проведе на 21 септември 2017 г. от 9:30 часа в Зала „София Сити на„Бест Уестърн Плюс Сити Хотел“, гр. София, ул. „Стара планина“ №6. 

Проектът BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“ се финансира от програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той е на стойност малко над 1.199 млн. евро и трябва да приключи до 23 декември 2017 г. 

Основната цел на проекта е да надгради и усъвършенства с нови модули за мониторинг и електронно докладване, включително до ЕС, чрез системата WISE, изградената през 2012 г., с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия, информационна система за интегрирано управление на водните ресурси в България. Дейностите по надграждане на системата ще се изпълняват от  Технологика ЕАД. Подобряването на информационната система на ИАОС ще доведе до по-добра координация и комуникация между отговорните институции и законодателни органи във водния сектор на национално ниво. 

Проектът се изпълнява по Програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, чийто програмен оператор е Министерството на околната среда и водите. 

Общо отпуснатите средства за България по ФМ на ЕИП за всички приоритетни сектори са 78,6 млн. евро. Конкретно, за Програмна област 1 – Интегрирано управление на морските и вътрешните води, в която попада и проектът на ИАОС, те са 9,4 млн. евро, от които 1.4 млн. евро осигурени от държавния бюджет. 

 

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). За периода 2009-2014 г.,  общия размер на ФМ на ЕИП и НФМ е  1,79 млрд. евро. Норвегия допринася за около 97% от общото финансиране.

Безвъзмездни средства са на разположение за неправителствени организации, изследователски и академични институции, публичния и частния сектор в 12-те нови страни-членки на ЕС, Гърция, Португалия и Испания. Изградено е широко сътрудничество с организации от страните донори.

Основните области на подкрепа са опазване на околната среда и изменението на климата, изследвания и стипендии, гражданското общество, здравеопазването и децата, равенството между половете, правосъдие и културно наследство.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС