ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Извършена е проверка по сигнал за замърсяване на повърхностните води на р. Чипровска Огоста

Публикувано на 26-08-2013 г.

Екип от експерти на  РЛ – Монтана и РИОСВ – Монтана извърши проверка по сигнал за замърсяване на водите на р. Чипровска Огоста. Установено е аварийно изпускане на отпадъчна вода от дейността на рудник „Лукина падина”, в резултат на което е предизвикано побеляване на водите на реката. Към момента на проверката вливането на отпадъчна вода е преустановено. На място са извършени експресни анализи по показатели: рН; електропроводимост; температура и разтворен кислород и са получени следните резултати:

рН – 8,19  рН единици; електропроводимост 307 µs/sm; температура – 21,30С ; разтворен кислород – 7,5 mg/dm3. Предстои извършването на физикохимичен анализ на взетата водна проба. 

Данните от измерванията са предоставени на РИОСВ - Монтана. Протоколите от изпитване на взетите проби ще бъдат изготвени и  предоставени  на РИОСВ – Монтана.

Извършената проверка е по сигнал постъпил в РИОСВ – Монтана на 24.08.2013 г., в 11.30 ч.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС