ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Качество на водите за къпане в Европа

Публикувано на 20-07-2017 г.

Качеството на водите за къпане в Европа продължава да се подобрява. През 2016 г. повече от 85% от европейските крайбрежни и континентални води за къпане покриват “отлични“ стандарти, а повече от 96% от местата покриват минималните изисквания, поставени от европейското законодателство.


Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС