ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

Публикувано на 18-12-2017 г.

Уведомление, 

Във връзка с отлагането от 01.01.2018 г. за 01.01.2019 г. на задължителното отчитане на задължените лица чрез  Националната информационна система за отпадъците (НИСО) и предстоящите изменения и допълнения на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (Наредбата), уведомяваме всички заинтересовани лица, че обучението по НИСО обявено за 20.12.2017 г., се отлага за следващата 2018 година и ще се проведе на 29.03.2018 г., като са предвидени  и нови обучения за цялата година, графикът на които ще бъде обявен допълнително..Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС