ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

Публикувано на 07-03-2018 г.

Уведомление

Във връзка с предстоящите изменения и допълнения на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, уведомяваме всички заинтересовани лица, че обучение на 29.03.2018 г.  за работа с Националната информационна система за отпадъците, няма да се провежда.
Такива обучения могат да се провеждат, евентуално след влизане в сила на измененията и допълненията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. и последващите промени в информационната система, за което заинтересованите лица ще бъдат уведомени допълнително чрез страницата на Изпълнителната агенция по околна среда в секция „Новини“.


Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС