ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Нова европейска стратегия за справяне с пластмасовите отпадъци

Публикувано на 17-01-2018 г.

Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета днес, е част от прехода към кръгова икономика.

Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход ние ще създадем новивъзможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена

В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще:

·         Направи рециклирането рентабилно за предприятията
·         Намали пластмасовите отпадъци
·         Спре замърсяването в морето
·         Даде импулс на инвестициите и иновациите
·         Стимулира промяна в целия свят

 

Контекст

На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, част от който са днешните мерки.

Стратегията за пластмасите ще даде съществен принос и за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 г. и целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

За повече информация отворете тук.
Лица за контакти с медиите:
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Iris PETSA (+32 2 299 33 21)
 
Въпроси на граждани:
Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес


Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС