ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Няма превишение на нормите на показателите за качеството на атмосферния въздух в Дупница

Публикувано на 26-07-2021 г.

Няма превишение на нормите на показателите за качеството на атмосферния въздух в района на Дупница, показват данните на мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) от 26.07.2021 г.

Мобилната автоматична станция на ИАОС започна 72-часово измерване на показателите за качеството на атмосферния въздух непосредствено след получаване на сигнала за пожара, възникнал на 23.07.2021 г. на територията на депото за неопасни отпадъци в местността Злево, община Дупница. Веднага е създадена организация с отговорните институции за непрекъснато информиране на заинтересованите страни за измерванията на следните показатели: ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, сероводород и метеорологични параметри.

Съгласно предписанието на РИОСВ-София за изследване на качеството на атмосферния въздух в района на Дупница, в продължение на три денонощия мобилната автоматична станция на ИАОС ще продължи да измерва на място до 0:00 часа на 27.07.2021 г.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС