ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Онлайн дискусия с експерти на ИАОС и студенти от Лесотехническия университет

Публикувано на 31-12-2020 г.

В рамките на планираната учебна практика по дисциплината „Екологичен мониторинг“ Изпълнителната агенция по околна среда и Лесотехническия университет организираха онлайн среща-дискусия за студенти 4 курс от специалността „Екология и опазване на околната среда“. По време на дискусията експерти на агенцията представиха задачите и целите на мониторинга на различни компоненти на околната среда както и организацията на Националната система за мониторинг. Бъдещите еколози имаха възможността да  се запознаят с подсистемите за атмосферен въздух, горски екосистеми, отпадъци, почви, шум и радиологичен мониторинг.


 Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС