ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Приключи 45-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

Публикувано на 18-01-2021 г.

Успешно приключи 45-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, организирано от Изпълнителна агенция по околна среда. Предстои обработка и анализ на събраните данни в периода между 14 и 17 януари 2021г. и въвеждането им в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Целта на преброяването е установяване на числеността на зимуващите водолюби птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях.

Получената информация ще бъде използвана за оценка на състоянието на зимуващите у нас водолюбиви птици, ще бъде включена в Националния доклад за състоянието на околната среда и в докладите за зимуващите видове съгласно чл.12 от Директивата за птиците 79/409/EEC.

Обработените данни също така ще послужат за изготвянето на ежегодния доклад до глобалната организация Wetlands International, чиято дейност от 1954г. насам е посветена на поддържането и възстановяването на влажните зони.

В инициативата участваха служители на ИАОС, РИОСВ, национални и природни паркове, учени от НПМ и ИБЕИ при БАН, членове на Съюза на ловците и риболовците, специалисти и доброволци от неправителствени организации, като Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани“, Природозащитна общност "Дивият Свят на Струма" – Благоевград, студенти и преподаватели от Биологически факултет на СУ и др.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС