ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Провеждане на 44-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

Публикувано на 08-01-2020 г.

В периода 09.01-12.01.2020 г. Изпълнителна агенция по околна среда ще организира провеждането на 44-тото Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Преброяването е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална Система за Мониторинг на Състоянието на Биологичното Разнообразие (НСМСБР). В него ще взимат участие служители на ИАОС, РИОСВ, национални и природни паркове, държавните горски предприятия, учени от НПМ и ИБЕИ при БАН, членове на Съюза на ловците и риболовците, специалисти и доброволци от неправителствени организации, като Българско дружество за защита на птиците, СНЦ Зелени Балкани, природозащитна общност „Дивия свят на Струма“, студенти и преподаватели от Биологически факултет на СУ и представители на Консорциум „Дикон-Партицип“.

Целта на преброяването е установяване на числеността на зимуващите в България водолюби птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях.

След приключване на мониторинга попълнените полеви формуляри ще бъдат въведени в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие за последващо обобщаване и анализ. Данните от среднозимните преброявания на зимуващите водолюбиви птици се доклад ежегодно до международната организация Wetlands International.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС