ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Шест пъти по-чист въздух сме дишали в Деня без автомобили

Публикувано на 01-11-2017 г.

Това показват измервания в София за качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция на ИАОС в дните с и без автомобилен транспорт. Меренето беше в периода от 19 до 22 септември 2017 г. като част от „Европейската седмица на мобилността“ и „Деня без автомобили“. По традиция мобилната станция на ИАОС беше разположена в централната част на столицата в района на пл. „Княз Александър І Батенберг“.

Анализът на замърсителите от автомобилния транспорт показва, че в деня без автомобилен транспорт:

- Концентрациите на азотен диоксид  намаляват от 2 до 6 пъти (за часовите стойности)
- Концентрациите на ФПЧ10 намаляват от 2 до 5 пъти (за 24 часовите стойности)
- Концентрациите на ФПЧ2.5 намаляват от 2 до 6 пъти (за 24 часовите стойности)
- Концентрациите на въглероден оксид намаляват от 1.7 до 3 пъти (за часовите стойности)
- Концентрациите на серен диоксид намаляват от 1.5 до 3 пъти (за часовите стойности).
 

Експертите на ИАОС посочват, че в централната част на София, в която няма точкови източници (предприятия), емитиращи вредни вещества, и без отопление за битови нужди на твърди и течни горива, за основен източник на замърсяването на атмосферния въздух се посочва именно автомобилният транспорт.  Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС