ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Становище на Изпълнителна агенция по околна среда относно мобилно приложение Air quality, което показва данни за замърсяването на въздуха в България

В интернет пространството е достъпно мобилно приложение Air quality........

Публикувано на 04-01-2017 г.

В интернет пространството е достъпно мобилно приложение Air quality,което показва данни за замърсяването на въздуха в България – за градовете София и Бургас.

Линк: http://aqicn.org/city/bulgaria/sofia/krasno-selo/.  

Изпълнителната агенция по околната среда, в рамките на своите компетенции, направи анализ и сравнение на данните, които се публикуват на това мобилно приложение с данните, които измерват автоматичните станции на ИАОС. В резултат, изразяваме следното становище:

1. На сайта, на който е качено мобилното приложение, няма никаква информация какъв е източникът на данните.

2. Некоректно се използват онлайн данни, предоставени на общините (часовите стойности за ФПЧ10 се сравняват със средноденонощната норма).

3. В определени часове има разминаване на стойностите, които се публикуват в приложението с тези, които измерват автоматичните станции на ИАОС, въпреки съвпадението в други часови интервали.

4. Показват се часови стойности (за ФПЧ10), които не могат да бъдат сравнени с праговата стойност, която се отнася за 24 часа. Няма пояснение, че нормата за ФПЧ10 в годишен аспект е превишена единствено при повече от 35 превишения на праговата стойност.

5. Използва се цветова скала за визуализиране на стойностите, без да я ясен принципът, по който определени стойности се отнасят към определен цвят (зелено, жълто, оранжево, червено, лилаво). Чрез цветовете се прави опит да се внуши на гражданите вероятност за опасност, което за такъв кратък период (за едночасови стойности) не е коректно, тъй като, както е посочено по-горе, нормите са за 24 часа и за 1 календарна година.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС