ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Старите гори на България спечелиха вота на европейските граждани в наградите на Европейската комисия "Натура 2000"

Публикувано на 23-12-2020 г.

Специалната награда на европейските граждани беше връчена на българския проект „Партньорство за опазване на българските стари гори в „Натура 2000“”, който спомогна за съгласуване на конфликтни интереси при определянето на горски защитени територии по „Натура 2000“. Партньорите извършиха задълбочени проучвания и картографиране с помощта на географска информационна система, за да изготвят опис на старите гори в горските местообитания, които са държавна собственост. Окончателният списък на обектите беше определен от заинтересованите страни по време на продължителен процес на обмяна на информация и консултиране. В резултат на процеса още 109 300 ha стари гори бяха определени като защитени територии, където се забранява дърводобивът.  Информация за проекта - https://natura2000award-application.eu/application/4291 и Съобщение на ЕКCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС