ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Стартира фотоконкурсът „Climate Change PIX“ на Европейската агенция за околната среда

Фотоконкурсът „Climate Change PIX“ цели да покаже отражението на климатичните промени върху живота на хората. Обособени са 4 категории категории под две основни заглавия - въздействия и решения.

Публикувано на 17-05-2021 г.

Tази година традиционният фотоконкурс на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) е посветен на измененията в климата. Участниците са изправени пред задачата чрез фотосите си да покажат какво означава да живеят в променящия се климат в Европа и да споделят мнението си за изменението на климата.

Наводненията, свлачищата, сушите и горските пожари стават все по-чести и интензивни. Тези промени са причинени от парникови газове, изпускани в атмосферата от човешка дейност, главно чрез изгаряне на изкопаеми горива и промени в начините на ползване и третиране на земята. Tрябва да се намалят значително емисиите на парникови газове в световен мащаб, за да се избегнат най-неблагоприятните последици от изменението на климата. Дори глобалните усилия да намалят драстично и бързо емисиите, климатът ще продължи да се променя известно време.

Фотоконкурсът „Climate Change PIX“ цели да покаже отражението на климатичните промени върху живота на хората.    Обособени са 4 категории категории под две основни заглавия - въздействия и решения:

Въздействие на изменението на климата

Изменението на климата засяга нашето здраве, околната среда и икономиката. Някои от въздействията са видими и драматични,  други са по-малко забележими, като повишаване на киселинността в океана, и засягат някои райони повече от останалите. Изменението на климата води до превръщането на някои сезони в по-сухи или по-влажни, а това може да облагодетелства едни видове пред други, като влияе върху способността им да оцеляват в новите условия. Изменението на климата влияе и върху много социално-икономически сектори, включително селското стопанство, горското стопанство, производството на енергия, туризма и инфраструктурата. Мигриращите на север видове риби могат да доведат до висока безработица в местните икономики. По-малко валежи през определени сезони могат да повлияят на добивите или производството на енергия в язовирите.

Покажете как изменението на климата е повлияло на живота ви и околната среда в следните две категории:

1. Въздействие върху природата: Как климатичните промени влияят върху нашата околна среда? Можете ли да покажете какъв е ефектът над въздуха, земята, водата и дивата природа?

2. Въздействие върху обществото: Как климатичните промени се отразяват на нашето общество - човешкото здраве, начин на живот, инфраструктура и икономика?

Решения за изменението на климата

Съществуват решения за намаляване на нашия въглероден отпечатък и за защита от климатичните промени. Освен инфраструктурата и технологичния напредък, много от нас адаптират начина си на живот и се учат да се справят с някои от въздействията. Покажете какво прави човек, общност, град или държава или икономически сектор (напр. транспорт, горско стопанство, селско стопанство), за да спре, забави или се адаптира към изменението на климата при тези две категории:

3. Решения - общество: Много общности и градове предприемат действия, които могат да включват инвестиции в нова инфраструктура или подобрения на инфраструктурата (например: изграждане на колоездачни пътеки в града) или приемане на природни решения (например: засаждане на дървета по бреговете на реките за намаляване на наводненията или зелени площи в градовете, за да се абсорбира излишната дъждовна вода) Можете ли да уловите какво прави вашата общност?

4. Решения - индивидуални действия: Какво можете да направите за изменението на климата? Заснемете нисковъглеродния начин на живот и решенията, които са в рамките на вашия обхват (напр .: по-малко летене, придвижване без кола; промяна на начина на живот - хранене на растителна основа; използване на енергийно ефективни продукти или подготовка на дома за наводнения, суша или горещи вълни).

Основни правила за участие

Крайният срок за регистрация и изпращане на снимки е 1 август 2021г., 23:59ч. (Централноевропейско лятно време)

  • Направете или създайте оригинална снимка (дългата страна най-малко 2000px, за предпочитане повече от 4960px), придружена с кратък текст.
  • Граждани на следните държави могат да участват в състезанието: 27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция; по споразуменията за стабилизиране и асоцииране: Северна Македония, Албания, Косово, Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина.
  • Снимките трябва да бъдат направени в гореспоменатите държави.
  • Могат да участват само лица навършили 18 години.
  • Изпратете своята творба чрез онлайн формуляра за подаване.

 

Награди

Победителите във всяка категория (Въздействия върху природата, Въздействия върху обществото, Решения - общество, Решения - индивидуално действие) ще получат парична награда от по 1000 евро. 500 евро са отредени за Public Choice Award и още толкова за младежката награда.

За Младежката награда могат да се състезават лица на възраст между 18 и 24 години (родени между календарните години 1997-2003, и двете включително).

Всички финалисти ще бъдат представени за наградата Public Choice Award и може също да представят в бъдещи цифрови и печатни материали от ЕИП и нейните европейски партньори.

Авторските права върху материалите, подадени за това състезание, остават при съответните участници. Въпреки това, всеки участник предоставя на ЕИП и неговите партньори правото да използват подадените материали в своята екологична комуникация, като кредитират собствениците на авторски права.

Победителите ще бъдат уведомени по имейл, а официалното обявяване на наградените ще последва на 20 септември 2021 г.

 Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС