ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Стартира информационната система за обмен на данни между ИАОС и МВР

Системата ще обменя информация за заплатена продуктова такса за МПС-та

Публикувано на 20-12-2016 г.

От 1-ви януари 2017 г. стартира информационната система за обмен на данни за удостоверения  за заплатена продуктова такса за МПС по електронен път между Националната информационна система за отпадъци (НИСО), поддържана от ИАОС и АИС „КАТ-Регистрация на ПС и собствениците им” на МВР. Новата система позволява всички удостоверения за заплатена продуктова такса за МПС да  се издават чрез НИСО. 

С въвеждането в експлоатация на системата ще се намали възможността за финансови загуби и злоупотреби чрез издаване на фалшиви удостоверения за платена продуктова такса.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС