ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Въвеждане на система за регистриране на лицата, пускащи на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Публикувано на 07-03-2013 г.

Уведомяваме всички лица задължени да се регистрират в публичните регистри за

1. батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
2. електрическо и електронно оборудване;
3. масла по смисъла на §1, т.7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;
4. гуми;
5. полимерни торбички; че предстои (от 18 март) въвеждането на система за предоставяне по електронен път на интернет страницата на ИАОС на съответния регистрационен образец за регистриране.

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС