ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Важно съобщение до кметовете на общините, които получават данни за качеството на атмосферния въздух в реално време от системата на министерството на околната среда и водите

От началото на новата 2017 година, във връзка с възникналите проблеми с качеството на атмосферния въздух по отношение на фини прахови частици ......

Публикувано на 05-01-2017 г.

От началото на новата 2017 година, във връзка с възникналите проблеми с качеството на атмосферния въздух по отношение на фини прахови частици (ФПЧ10), в редица общини се наблюдава некоректно интерпретиране на данните, получавани  от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух (НАСККАВ) на МОСВ като се използват  и различни цветове за представяне нивото на замърсяване. 

Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), в рамките на своите компетенции, прави следното разяснение:

1. Некоректно се използват онлайн данни, предоставени на общините (часовите стойности за ФПЧ10 се сравняват със средноденонощната норма).

2. Показват се часови стойности (за ФПЧ10), които не могат да бъдат сравнени с праговата стойност, която се отнася за 24 часа. Няма пояснение, че нормата за ФПЧ10 в годишен аспект е превишена единствено при повече от 35 превишения на праговата стойност.

3. Използва се цветова скала за визуализиране на стойностите, без да е ясен принципът, по който определени стойности се отнасят към определен цвят (зелено, жълто, оранжево, червено, лилаво). Чрез цветовете се прави опит да се внуши на гражданите вероятност за опасност, което за такъв кратък период (за едночасови стойности) не е коректно, тъй като, както е посочено по-горе, нормите са за 24 часа и за 1 календарна година. 

Във  връзка с гореизложеното препоръчваме на всички общини, ползващи данни от НАСККАВ, да се обръщат към ИАОС за съдействие и помощ при интерпретиране на данните за качество на атмосферния въздух, като е необходимо уточнение, че това са предварителни данни. Официалните данни се публикуват в тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и Годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда в България.

 Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС